Ο διαδικτυακός μας τόπος με το όνομα χώρου www.batteryland.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») ανήκει στην εταιρεία “ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ Χ. – ΦΩΤΕΙΝΟΣ Β. Ο.Ε.” (εφεξής η «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στην οδό Πίνδου 47Β, Ν. Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14342 με ΑΦΜ 801371671, Γ.Ε.ΜΗ. 155381303000 τηλ: 210-2521355, email info@batteryland.gr, περιγράφει παρακάτω την πολιτική απορρήτου, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής και χρήσης προσωπικών πληροφοριών σχετικά με το διαδικτυακό τόπο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα:

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προσωπικές πληροφορίες:

Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες μας, εκτός εάν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες. Κατά την παραγγελία μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Πληροφορίες που υποβάλλονται σε φόρμες όπως, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου.
  • Λεπτομέρειες συναλλαγών μέσω του ιστοτόπου μας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας.
  • Λεπτομέρειες για τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης και των πηγών που προσεγγίστηκαν.
  • Δε συλλέγουμε στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, καθώς οι συναλλαγές με κάρτα διενεργούνται μέσω ασφαλούς περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς.

Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Για την προσαρμογή της εμπειρία σας στη σελίδα μας (οι πληροφορίες σας βοηθούν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ατομικές σας ανάγκες).
  • Να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας (προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες του ιστότοπου, βάσει των πληροφοριών και των σχολίων που λαμβάνουμε από εσάς).
  • Για να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που στέλνουμε στους πελάτες.
  • Για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών (οι πληροφορίες σας βοηθούν να ανταποκριθούμε καλύτερα στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και στις ανάγκες υποστήριξης).
  • Για να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές και την παράδοση των προϊόντων σας.

Έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα μας το ζητήσετε, μέσω email στο info@batteryland.gr

Η Εταιρεία μας και τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Είναι πιθανό να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κτλ.

Η Εταιρεία λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
Τα συστήματά μας από το σχεδιασμό και εξ ορισμού διασφαλίζουν ότι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
Θα σας ενημερώσει άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Χρόνος τήρησης των Δεδομένων σας – Διαγραφή τους

Η εταιρεία μας, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε ηλεκτρονικό αρχείο για όσο επιβάλλεται από την φορολογική νομοθεσία. Επίσης τα στοιχεία σας που μας έχετε δώσει για την αποστολή του newsletter μας, τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας

H Εταιρεία μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση email) στο εξής email info@batteryland.gr

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που την έχετε προηγουμένως υποβάλλει.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των Δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας: Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@batteryland.gr

Χρόνος απόκρισης στα Αιτήματα σας:
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Για την ενημερωθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@batteryland.gr

Καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, , τηλ. 210 6475600, ΦΑΞ 210 6475628. complaints@dpa.gr, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας στον εξής σύνδεσμο : http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ενημέρωση για τροποποιήσεις του παρόντος:

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα το δημοσιεύουμε στο https://batteryland.gr/terms/ στην ιστοσελίδα μας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Rate this page