Μπαταρίες RV, για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, χαρακτηριστικά και διάρκεια ζωής τους.

Μπαταρίες RV, για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, χαρακτηριστικά και διάρκεια ζωής τους.

Battery for RV 001

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα (RVs) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες εφαρμογών. Η πρώτη αφορά την μπαταρία εκκίνησης του κινητήρα και η δεύτερη τις μπαταρίες τροφοδοσίας των διάφορων καταναλώσεων.

Είναι δε πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τη σωστή μπαταρία για την κάθε εφαρμογή.

Για τον κινητήρα επιλέγουμε μπαταρία που προορίζεται καθαρά για εκκινήσεις και η οποία διαθέτει περισσότερες και λεπτότερες πλάκες, μεγιστοποιώντας έτσι το συνολικό εμβαδόν επιφανείας των πλακών που εκτίθεται στον ηλεκτρολύτη, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να δώσει στιγμιαία υψηλό ρεύμα εκκίνησης (CCA) στους -18ο C για 30 δευτερόλεπτα, χωρίς η τάση της να υποχωρήσει κάτω από 7,2 volts. Η μπαταρία εκκίνησης δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να υποβάλλεται σε βαθειές εκφορτίσεις.

Για τις καταναλώσεις (φωτισμός, TV, φούρνος μικροκυμμάτων κ.λ.π), επιλέγουμε μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης, οι οποίες διαθέτουν λιγότερες αλλά κατά πολύ παχύτερες πλάκες, δίνοντας έτσι έμφαση στην αντοχή σε παροχή σταθερής ποσότητας ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα χαρακτηριστικό που θα μας βοηθήσει στη σωστή επιλογή, είναι το μέγεθος της εφεδρικής χωρητικότητας (RC), που μας δείχνει το χρονικό διάστημα σε λεπτά της ώρας, κατά το οποίο η μπαταρία μπορεί να αποδώσει συνεχώς 25 amperes, χωρίς η τάση της να υποχωρήσει κάτω από τα 10,5 volts. Μία μπαταρία βαθειάς εκφόρτισης, έχει επίσης τη δυνατότητα να εκφορτίζεται και να επαναφορτίζεται επανειλημμένα.

Το προσδόκιμο ζωής των μπαταριών των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (RV), υπολογίζεται σε κύκλους εκφόρτισης/φόρτισης (όπως και σε όλες τις μπαταρίες) και πάντοτε εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει σωστή εκφόρτιση, επαναφόρτιση και αποθήκευση. Ένας κύκλος ζωής, είναι η εκφόρτιση στο 50% της χωρητικότητας (Ah) και φόρτιση πάλι στο 100%.

Για τις δύο παραπάνω κατηγορίες, υπάρχουν διαθέσιμοι τέσσερεις τύποι μπαταριών:

 

1. Κοινός τύπος με υγρό ηλεκτρολύτη.

Με πώματα χαμηλής συντήρησης (Low Maintenance, 6 volts ή 12 volts) ή ερμητικά κλειστές χωρίς ανάγκη συντήρησης (Sealed Maintenance Free). Προτείνεται φόρτιση, με τάση από 13,80 volts έως 14,10 volts, ώστε η μπαταρία να παραμένει δροσερή κατά την διάρκεια της φόρτισης και για να επιτευχθεί το μέγιστο προσδόκιμο κύκλων ζωής ή από 14,40 volts έως 14,60 volts, που μας παρέχει την υψηλότερη και ακριβέστερη πλήρωση της χωρητικότητας, καθώς και τη μείωση του φαινομένου της θειίκωσης.

 

2. AGM Vrla.

Χρησιμοποιούν ινώδη διαχωριστήρα μεταξύ των πλακών τους, κατά 90% εμποτισμένο σε ηλεκτρολύτη. Είναι ακριβότερες από τις μπαταρίες υγρού ηλεκτρολύτη, αλλά πλεονεκτούν στο ότι η απώλειες ηλεκτρολύτη είναι μηδενικές (ακόμη και αν τρυπήσει το περίβλημα τους), δεν χρειάζονται συντήρηση και είναι σχεδόν αδύνατον να παγώσουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Προτείνεται φόρτιση, με τάση από 14,40 volts έως 14,79 volts, σε θερμοκρασία 25°C.

 

3. GEL Vrla.

Χρησιμοποιούν ηλεκτρολύτη σε πηκτή μορφή (gel), είναι ακριβότερες από τις μπαταρίες AGM, είναι τελείως στεγανές και γι ‘αυτό λειτουργούν άριστα σε κλειστούς χώρους και θαλάσσιες εφαρμογές, αλλά μειονεκτούν στο ότι η φόρτισή τους πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό και σε χαμηλότερη τάση από τις μπαταρίες με υγρό ηλεκτρολύτη. Οποιαδήποτε υπερφόρτιση μπορεί να τους προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη. Προτείνεται φόρτιση, με τάση από 14,28 volts έως 14,52 volts, σε θερμοκρασία 25°C.

Η αντιστάθμιση της τάσης φόρτισης, των μπαταριών AGM και GEL για θερμοκρασίες άνω ή κάτω από 25°C μπορεί να γίνει αφαιρώντας 0.03 volts για κάθε 1°C άνω των 25°C ή προσθέτοντας 0.03 volts για κάθε 1°C κάτω από τους 25°C.

 

4. Λιθίου.

Είναι αρκετά ακριβότερες από όλους τους προηγούμενους τύπους μπαταριών, αλλά παρέχουν χαρακτηριστικά μπαταρίας εκκίνησης και βαθειάς εκφόρτισης στον ίδιο τύπο, καθώς αντέχουν εκφορτίσεις κατά 80% έως και 100% ξεπερνώντας τους 1000 κύκλους ζωής, επαναφορτίζονται κατά πολύ γρηγορότερα, παρέχουν υψηλά ρεύματα εκκίνησης, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθηκευμένες χωρίς να αποφορτίζονται, είναι κατά πολύ ελαφρύτερες και δεν περιέχουν τοξικό ηλεκτρολύτη (δεν μολύνουν το περιβάλον).

Rate this post