Κωδικός Χαρακτηριστικών Μπαταρίας (ETN)

Κωδικός Χαρακτηριστικών Μπαταρίας (ETN)

ETN battery code 000

O κωδικός ETN διασφαλίζει τα πραγματικά χαρακτηριστικά των μπαταριών. Τα τρέχοντα πρότυπα για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης της μπαταρίας είναι το Ευρωπαϊκό (EN), το αμερικανικό (SAE) και το  γερμανικό (DIN).

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60095 είναι ένα νέο πρότυπο για τις μπαταρίες εκκίνησης που ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως ορίζεται από την EUROBAT (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Μπαταριών), σε συνεργασία με την CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης).Το πρότυπο EN ορίζει τα ηλεκτρικά και φυσικά χαρακτηριστικά (EN 60095-1) και τα χαρακτηριστικά διαστάσεων (EN 60095-2 / 4) που απαιτούνται για τις μπαταρίες που προορίζονται για επιβατικά αυτοκίνητα και βαρέα φορτηγά οχήματα.Το ETN είναι ένας αποτελεσματικόςκώδικας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των πραγματικών χαρακτηριστικών της μπαταρίας.Ο Ευρωπαϊκός τύπος μπαταριών (ETN) είναι ένα αποτελεσματικό όργανο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των πραγματικών χαρακτηριστικών των μπαταριών με τα δηλωμένα χαρακτηριστικά. Το EUROBAT, σε συνεργασία με την CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης), όρισε το νέο πρότυπο για τις μπαταρίες εκκίνησης που ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες: το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60095.Το πρότυπο EN ορίζει τα χαρακτηριστικά ηλεκτρικής και φυσικής (EN 60095-1) καθώς και τα χαρακτηριστικά διαστάσεων (EN 60095-2 / 4) που απαιτούνται για τις μπαταρίες που προορίζονται για επιβατικά αυτοκίνητα και βαρέα φορτηγά οχήματα. Στο πλαίσιο του προτύπου EN, η EUROBAT όρισε τη δομή του ευρωπαϊκού τύπου μπαταρίας (ETN), έναν κώδικα που περιγράφει τα ηλεκτρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μπαταριών. Αυτά τα πρότυπα EN, και ιδίως το ETN, έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον εντοπισμό των μπαταριών τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους διανομείς και τους χρήστες.Η EUROBAT ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της βιομηχανίας μπαταριών στην Ευρώπη. Σήμερα, η ένωση αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, με έδρα τη Βέρνη της Ελβετίας. Για τον προσδιορισμό του ευρωπαϊκού αριθμού τύπου (ETN), ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: καθιέρωση συστήματος για τον εντοπισμό των μπαταριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκόλυνση της σύγκρισης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των μπαταριών,απλοποίηση της αναγνώρισης των μπαταριών για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τους προμηθευτές και τους χρήστες και τέλος δημιουργία μίας σαφούς και αναμφισβήτητης ταξινόμησης της μπαταρίας σύμφωνα με τα ηλεκτρικά και διαστατικά κριτήρια.Ο αριθμός ΕΤΝ αποτελείται από εννέα ψηφία που διαιρούνται σε τρεις ομάδες τριών αριθμών η καθεμία, καθένα από τα οποία παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:Ομάδα Α: Ονομαστική τάση και χωρητικότητα Cn., Ομάδα B: Διαστάσεις, πολικότητα, στήριξη στη βάση, τύπος πόλων, μηχανικά χαρακτηριστικά κ.λπ. και Ομάδα Γ:Ρεύμα εκκίνησης (Icc).Παράδειγμα: 555107054. Διαιρεμένο σε τρεις ομάδες Α, Β και Γ, είναι 555 (ομάδα Α) 107 (ομάδα Β) και 054 (ομάδα Γ).

Δομή ομάδας Α: Ονομαστική τάση και χωρητικότητα μπαταρίας.

Για μπαταρίες 6 Volt, ο τριψήφιος αριθμός εκφράζει την ονομαστική χωρητικότητα: 001 … 499 → 1 Ah … 499 Ah.Για τις μπαταρίες 12 V, ο τριψήφιος αριθμός εκφράζει την ονομαστική χωρητικότητα 500: 501 … 799 → 1 Ah … 299 Ah.

Δομή της ομάδας ΒΔιαρθρωτικά χαρακτηριστικά όπως: Διαστάσεις του κάδου, Πολικότητα, Τύπος καλύμματος, Στερέωση στη βάση, χειρολαβή, Σύστημα εξαγωγής αερίων.Ειδικές ηλεκτρικές απαιτήσεις, όπως: Επίπεδο δοκιμής αντοχής εκκίνησης.Άλλα χαρακτηριστικά όπως: Επίπεδο αντοχής σε κραδασμούς, αντίσταση σε κύκλους φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Δομή της ομάδας ΓΥποδεικνύει την ικανότητα εκκίνησης σύμφωνα με τα πρότυπα EN. Για να βρούμε την αποτελεσματική τιμή του μέγιστου ρεύματος, πολλαπλασιάζουμε επί 10 τον αριθμό της ομάδας Γ. Στο παράδειγμά μας είναι: 054×10 = 540 (Icc).

Ετσι σε ένα κωδικοποιημένο κατά τύπο μπαταρίας: το 1ο ψηφίο δείχνει την τάση (1-2 για μπαταρία 6 volt και 5-7 για μπαταρία 12 volt. Το 2ο και 3ο ψηφίο υποδυκνύει την χωρητικότητα σε Ah (560 = 60Ah σε 20ωρη εκφόρτιση η 660 = 160Ah σε 20ωρη εκφόρτιση. Το 4ο, 5ο και 6tο ψηφίο υποδυκνείουν ένα μοναδικό κωδικό αριθμό που παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο αντοχής, το επίπεδο απόδοσης ψυχρής εκκίνησης, το επίπεδο αντοχής κραδασμών, το καπάκι, το τερματικό και τα μέρη σύσφιξης και στήριξης. Το 7ο, 8ο και 9ο ψηφία αφορούν την δυνατότητα παροχής στιγμιαίου ρεύματος εκκίνηση σε συνθήκες ψύχους. Υπάρχουν 2 διαφορετικές ενδείξεις EN,η EN1 και η EN2. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, καθώς δεν είναι σαφές στον τελικό χρήστη ποιο πρότυπο χρησιμοποιείται, ειδικά με τη χρήση συσκευών ελέγχου ψηφιακής αγωγιμότητας που δεν μπορούν να δοκιμαστούν προς το παρόν και στα δύο πρότυπα.Οι λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών που παρέχει η μπαταρία είναι κρυμμένες μέσα στον μοναδικό κωδικό αριθμό.Παράδειγμα: 555 107 054: Τάση: 12 V, Ονομαστική χωρητικότητα: 55 Ah, Ρεύμα εκκίνησης: U10> 7,5 V: 540 A, Διαστάσεις:Μήκος 242 mm Χ Πλάτος 175 mm Χ Ύψος 190 mm, Βάση στερέωσης: B13, Αντοχή σε κύκλους φόρτωσης και εκφόρτωσης: 1, Επίπεδο αντοχής σε κραδασμούς: 1, Πολικότητα: 0 (- +). Δημιουργείται ένας πλήρης κατάλογος, ο οποίος ονομάζεται Eurolist, ο οποίος καλύπτει όλους τους τύπους αριθμών (ETN) των μπαταριών που παράγονται για τα μέλη της EUROBAT.Ο οργανισμός ETN της Βέρνης, είναι ο υπεύθυνος για την κατάρτιση και την εξαμηνιαία παρακολούθηση των Eurolist, καθώς και τη διανομή του στους χρήστες με οργάνωσηETN.

Rate this post