Αντιστοιχία Μονάδων Μέτρησης Ρεύματος Εκκίνησης, EN, SAE, DIN, IEC

Αντιστοιχία Μονάδων Μέτρησης Ρεύματος Εκκίνησης, EN, SAE, DIN, IEC

CCA convertion table amperorio

 

Μία μπαταρία αυτοκινήτου, πάντοτε αναγράφει στην ετικέτα της έναν αριθμό που δείχνει την ισχύ του ρεύματος εκκίνησης, ενίοτε σε διαφορετικά συστήματα μέτρησης όπως CCA EN, CCA SAE, CCA IEC  κ.λ.π

Οι συντομογραφίες αυτές, συμβολίζουν την ικανότητα μιας μπαταρίας να αποδώσει το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης, σε ορισμένες προδιαγραφές (standards), που είναι τα εξής:

CCA=Cold Cranking Amps. Μονάδα μέτρησης του ρεύματος εκκίνησης, σε θερμοκρασία -18°C, με εκφόρτιση 30 δευτερολέπτων χωρίς η τάση να πέσει κάτω απο 7,20 volts.

EN (EN1)=European Norms (50342.1A1). Φορτίζουμε πλήρως την μπαταρία που θέλουμε να δοκιμάσουμε και την ψύχουμε στους -18°C (0°F) για ένα 24ωρο. Ενώ η μπαταρία βρίσκεται σε θερμοκρασία ψύξης, εφαρμόζουμε ρεύμα εκφόρτισης ίσο με τα αναγραφόμενα CCA (εάν η μπαταρία αναγράφει 500 CCA EN, την εκφορτίζουμε με 500Α) για 10 δευτερόλεπτα.

Για να περάσει το τέστ η μπαταρία, θα πρέπει η τάση της, να παραμείνει άνω των 7,50 volt (1,25 volt / στοιχείο). Μετά από 10 δευτερόλεπτα ανάπαυσης, εκφορτίζουμε περαιτέρω τη μπαταρία με το 60% του αρχικού ρεύματος (500×60%=300A) και απαιτείται να συμπληρώσει 73 δευτερόλεπτα χωρίς η τάση να πέσει κάτω απο τα 6,00 volt (1,00 volt / στοιχείο).

EN2=European Norms (Standards). Εάν η μπαταρία αναγράφει 500 CCA EN, φορτίζουμε πλήρως την μπαταρία που θέλουμε να δοκιμάσουμε και την ψύχουμε στους -18°C (0°F) για ένα 24ωρο. Ενώ η μπαταρία βρίσκεται σε θερμοκρασία ψύξης, εφαρμόζουμε ρεύμα εκφόρτισης ίσο με τα αναγραφόμενα CCA (εκφορτίζουμε με 500Α) για 10 δευτερόλεπτα.

Για να περάσει το τέστ η μπαταρία, θα πρέπει η τάση της, να παραμείνει άνω των 7,50 volt (1,25 volt / στοιχείο). Μετά από 10 δευτερόλεπτα ανάπαυσης, εκφορτίζουμε περαιτέρω τη μπαταρία με το 60% του αρχικού ρεύματος (500×60%=300A) και απαιτείται να συμπληρώσει 133 δευτερόλεπτα χωρίς η τάση να πέσει κάτω απο τα 6,00 volt (1,00 volt / στοιχείο).

SAE=Society of Automotive Engineers (J537 / USA). Σύμφωνα με αυτή την προδιαγραφή , φορτίζουμε πλήρως την μπαταρία που θέλουμε να δοκιμάσουμε και την ψύχουμε στους -18°C (0°F) για ένα 24ωρο. Ενώ η μπαταρία βρίσκεται σε θερμοκρασία ψύξης, εφαρμόζουμε ρεύμα εκφόρτισης ίσο με τα αναγραφόμενα CCA (εαν αναγράφει 500 CCA εκφορτίζουμε με 500Α) για 30 δευτερόλεπτα.

Για να περάσει το τέστ η μπαταρία, θα πρέπει η τάση της, να παραμείνει άνω των 7,20 volt (1,20 volt / στοιχείο).

DIN=Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardisation). Σύμφωνα με αυτή την προδιαγραφή φορτίζουμε πλήρως την μπαταρία που θέλουμε να δοκιμάσουμε και την ψύχουμε στους -18°C (0°F) για ένα 24ωρο και ενώ η μπαταρία βρίσκεται σε θερμοκρασία ψύξης, εφαρμόζουμε ρεύμα εκφόρτισης ίσο με τα αναγραφόμενα CCA ( αν αναγράφει 500 CCA την εκφορτίζουμε με 500Α) για 30 δευτερόλεπτα.

Για να περάσει το τέστ η μπαταρία, θα πρέπει η τάση της να παραμείνει άνω των 9,00 volt (1,50 volt / στοιχείο). Αν δε την εκφορτίσουμε με 500Α για 150 δευτερόλεπτα, θα πρέπει η τάση της να παραμείνει άνω των 6,00 volt (1,00 volt / στοιχείο).

IEC=International Electrotechnical Commission (60095). Σύμφωνα με αυτή την προδιαγραφή, φορτίζουμε πλήρως την μπαταρία που θέλουμε να δοκιμάσουμε και την ψύχουμε στους -18°C (0°F) για ένα 24ωρο και ενώ η μπαταρία βρίσκεται σε θερμοκρασία ψύξης, εφαρμόζουμε ρεύμα εκφόρτισης ίσο με τα αναγραφόμενα CCA (εάν αναγράφει 500 CCA εκφορτίζουμε με 500Α) για 60 δευτερόλεπτα.

Για να περάσει το τέστ η μπαταρία, θα πρέπει η τάση της, να παραμείνει άνω των 8,40 volt (1,40 volt / στοιχείο).

JIS=Japanese Industrial Standard (D5301). Η δοκιμή βάσει του ιαπωνικού βιομηχανικού προτύπου, διεξάγεται στους -15°C. Σε αυτή την θερμοκρασία και ανεξάρτητα απο τα CCA που αναγράφονται στην μπαταρία, την εκφορτίζουμε είτε με 150Α ή με 300Α. Στην πρώτη περίπτωση η τάση πρέπει να παραμείνει άνω των 6 volt για 30 δευτερόλεπτα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση για 10 δευτερόλεπτα.

Όμως, για τις ευρωπαϊκές εφαρμογές, αυτό δεν δίνει μια σαφή εικόνα της δυνατότητας εκκίνησης και ως εκ’ τούτου δεν χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά.

 

CCA Convertion Table amperorio

Rate this post